Kaldewei Classic Duo

Date: Category:

Kaldewei Classic Duo
Size – 160 x 70 x 43 cm
Size – 170 x 70 x 43 cm
Size – 170 x 75 x 43 cm
Size – 180 x 75 x 43 cm
Size – 180 x 80 x 43 cm
Size – 190 x 90 x 43 cm

Call Now